Tärkeää tietoa koulukuljetuksista

Tärkeää tietoa koulukuljetuksista

Kouluun.fi –palvelu

Nurmijärven kunnassa on käytössä koulukuljetuksissa Kouluun.fi -palvelu, josta huoltajat näkevät koulukuljetuksessa olevien lastensa kuljetukseen liittyviä tietoja.

Ensimmäistä kertaa Kouluun.fi -palveluun kirjauduttaessa käytetään Suomi.fi -palvelun vahvaa tunnistautumista esim. pankkitunnuksilla.

Kuljetustiimi on lähettänyt lapsikohtaisen linkin tekstiviestillä koulukuljetusjärjestelmässä oleviin huoltajien puhelinnumeroihin niiden lasten osalta, jotka tulevat koulukyytiin uusina oppilaina tänä syksynä. Linkin kautta huoltaja voi lisätä lapsensa Kouluun.fi –tunnuksiinsa. Tarkemmat ohjeet ovat linkissä https://www.nurmijarvi.fi/wp-content/uploads/2021/08/Kouluun.fi-kayttoonotto-ohjeet-2021.pdf

Jos et ole saanut tekstiviestiä, ole yhteydessä tekstiviestillä numeroon 045 739 60373 (numeroon ei voi soittaa).

Palvelu on tarkoitettu lähinnä erikseen tilattavilla kuljetuksilla kulkeville. Kouluun.fi -palvelun kautta huoltaja näkee lapsen noutoajan ja –paikan. Palvelun avulla huoltaja tekee myös koulukuljetusten peruutukset, jos lapsi on poissa erikseen tilattavasta koulukyydistä. Palvelua voivat hyödyntää myös joukkoliikennettä käyttävien kuljetusoppilaiden huoltajat, he näkevät palvelusta tiedot ehdotetusta vuoroautosta ja pysäkistä.

Joukkoliikenne koulukuljetuksissa

Suurin osa kuljetusoppilaista kulkee joukkoliikenteellä, joka tarkoittaa linja-autovuoroja. Jos oppilas kulkee linja-autolla, lukee Kouluun.fi -palvelussa oppilaan matkan kohdalla Vuoroauto ja linjanumero, esimerkiksi Vuoroauto 51. Joukkoliikennettä varten oppilas saa omalla nimellä varustetun matkakortin koulusta ensimmäisenä koulupäivänä. Matkakortti on henkilökohtainen ja sen tulee olla aina mukana koulumatkoilla. Matkakortti näytetään lukulaitteelle linja-autossa. Kuljettaja auttaa tarvittaessa matkakortin käytössä. Matkakorttia tulee säilyttää huolellisesti. Jos kortti katoaa, oppilaan tulee ilmoittaa asiasta heti koulun kuljetusvastaavalle kortin sulkemista varten. Kuljetusvastaava tilaa uuden kortin.

Kouluun.fi-palvelussa oppilaalla näkyy ehdotettu pysäkki, mutta oppilas voi nousta linja-auton kyytiin muultakin kodin läheiseltä pysäkiltä.

Huoltajan tulee selvittää lapselleen sopivat linja-autovuorot ja aikataulut koulumatkoja varten. Joukkoliikenteen aikataulut löytyvät https://korsisaari.fi/joukkoliikenne/

Aikataulukyselyt Korsisaarelta: Vaihde ma-pe 7-17 puh. 09 878 9900

Erikseen tilattava koulukuljetus

Erikseen tilattava kuljetus tarkoittaa kouluautoja, jotka eivät kuulu joukkoliikenteeseen. Erikseen tilattavilla kuljetuksilla kulkevat vain ne kuljetusoppilaat, jotka eivät voi käyttää joukkoliikennettä. Näihin matkoihin oppilaat eivät tarvitse matkakorttia. Kuljettajalla on lista kuljetettavista oppilaista ja näissä kuljetuksissa voivat kulkea vain ne oppilaat, jotka ovat kuljettajan listalla.

Erikseen tilattavia koulukuljetusliikennöitsijöitä on Nurmijärvellä seitsemän (kouluauton tunnus suluissa): Cabing (CAB), Majet (MAJET), Mavo (MAVO), Suomen Taxi-Service (STS), Taksikuljetukset Harri Vuolle (THV), Taksi Päijänne (TP) ja Ventoniemi (VN).

Jos oppilas kulkee erikseen tilattavalla kuljetuksella, lukee Kouluun.fi-palvelussa oppilaan matkan kohdalla kouluauton tunnus ja matkustajapaikkamäärä suluissa, esimerkiksi MAVO1 (16) sekä noutopaikka ja -aika. Noutopaikka on ilmaistu esimerkiksi seuraavasti:

-8302, joka tarkoittaa vuoroliikennepysäkkiä. Ohjeet vuoroliikennepysäkkien hakemiseen: https://bit.ly/2YxSBya

-Jokipalstatien ja Kiilakiventien th, joka tarkoittaa em. teitten tienhaaraa

Kouluauton tunnus näkyy auton tuulilasissa näkyvällä paikalla. Noutopaikalla tulee olla viimeistään viisi minuuttia ennen annettua noutoaikaa. Kouluauto saattaa olla noutopaikalla jo ennen noutoaikaa, mutta se ei lähde liikkeelle ennen Kouluun.fi-palvelussa ilmoitettua noutoaikaa, jos oppilas ei ole kyydissä. Jos kouluauto ei tule noutopaikalle 10 minuutin sisällä noutoajasta, tulee ottaa yhteyttä kuljetussuunnitteluun puh. 040 317 2444. Noutopaikalta ei tule poistua ennen yhteydenotossa saatuja ohjeita.

Kouluun.fi -palvelussa huoltajien tulee myös tehdä koulukuljetusten peruutukset, jos lapsi on poissa erikseen tilattavasta koulukyydistä.

Ensimmäisen kouluaamun kuljetus

Uusi lukukausi alkaa kaikissa Nurmijärven kouluissa torstaina 11.8.2022 klo 9.00. Joukkoliikenteellä (linja-auto) kouluun tulevat oppilaat pääsevät kyytiin ilman matkakortteja. Matkakortit jaetaan koulussa ensimmäisen koulupäivän aikana.

Erikseen tilattavalla kuljetuksella kulkevien oppilaiden tulee olla Kouluun.fi -palvelussa ilmoitetussa noutopaikassa ajoissa odottamassa kuljetusta.

Koulujen kuljetusvastaavat ja yhteystiedot koulukuljetusasioissa

Jokaisella koululla on koulukuljetusvastaava, joka hoitaa koulun päässä kuljetukseen liittyviä asioita. Kuljetusvastaava on huoltajien ensisijainen yhteyshenkilö koulukuljetusasioissa. Koulukuljetusvastaavien yhteystiedot.

Kuljetusjärjestelyiden yhteystiedot: [email protected], p. 040 317 2444 tai tekstiviestit p. 045 739 60373

Muuta huomioitavaa

Jotta kouluun kulkeminen onnistuu heti alusta alkaen mahdollisimman sujuvasti, on hyvä opetella lapsen kanssa jo ennen ensimmäistä koulupäivää reitti vuoroliikenteen pysäkille tai noutopaikkaan, josta lapsi nousee koulukyytiin.

Jos lapsen noutopaikaksi on merkitty Kouluun.fi-palvelussa kotiosoite, on noutopaikka pääsääntöisesti pihatien liittymä.

Ystävällisin terveisin,

Nurmijärven koulukuljetustiimi

[email protected]